Kortet fra indersiden af omslaget Den Wille Drenge